06 553 48 982           cornelis@control4mkb.nl        

Accountancy

Naast mijn werk als controller ondersteun ik ook ondernemingen met het opstellen van de jaarrekening(en) en het jaarrekeningwerk ten behoeve van de accountantscontrole (inclusief begeleiding tijdens de controle).

De ruime ervaring in de controlepraktijk geeft mij de mogelijkheid om:

  • risico's te detecteren, te analyseren en vervolgens te beheersen;
  • kritische bedrijfsprocessen te analyseren en de verbeteren;
  • de administratieve organisatie effectief en efficiënt in te richten;
  • de juiste focus aan te brengen in de jaarrekeningcontrole en de voorbereiding daarop;
  • het gesprek aan te gaan met relevante stakeholders als kredietverstrekkers, accountants en adviseurs.